Tarım Sigortası


Beslenmede hayati bir öneme sahip tarım ürünleri, iklim ve tabiat şartlarından etkilenmekte, küresel ısınma ile birlikte bu etkilenmenin daha da artacağı beklenmektedir. Bu nedenle risk altında bulunan tarım ürünlerinizi sigorta kapsamına alarak koruyoruz.

  •  Mahsülünüzü güven altına almak
  •  Doğal afetlerden iklim şartlarından korumak
  •  Maddi ve manevi doğacak zararlardan korunmak
//www.fkbsigorta.com/wp-content/uploads/2016/03/findik.jpg

Bu sigorta, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları ile karşılanabilen  riskleri  kapsayan  ana teminat paketi ile birlikte, istenirse belirtilen pakete ek olarak, don riskinin (sadece açık alanda yetiştirilen meyveler için) doğrudan doğruya bitkisel ürünlerin (meyve, sebze ve tarla ürünleri) miktarında meydana getirdiği eksilmeyi karşılar. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz.

Seralar ve içinde yetiştirilen ürünler, Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartlarına tabi olup, bu sigortanın kapsamı dışındadır.

 Teminatlar Teminat Kapsamı

Dolu Teminatı, dolu tanelerinin doğrudan çarpma etkisiyle,

Yangın Teminatı, yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle

Fırtına Teminatı, yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın münhasıran fırtına* veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması etkisiyle, (*10 metre yükseklikte hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar fırtına olarak değerlendirilir ve bir hasar halinde en yakın meteoroloji istasyonunun verileri dikkate alınır.)

Hortum Teminatı, fırtına sırasında ortaya çıkan hortum etkisiyle,

Deprem Teminatı, deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi etkisiyle

Heyelan Teminatı, kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin yerçekiminin etkisi altında yerlerinden koparak yer değiştirmesi etkisiyle,

sigortalı bitkisel üründe doğrudan meydana gelen miktar kayıplarını kapsar.

Ayrıca, isteğe bağlı olarak alınan

Kalite Kaybı Teminatı, dolu tanelerinin çarpma etkisiyle doğrudan yaş meyve, sebze ve çiçeklerde meydana gelen kalite kaybını

Don Teminatı, hava sıcaklığının 0oC nin altına düşmesi nedeniyle doğrudan yaş meyve miktarında meydana gelen miktar kaybını, (Sadece açık alanda yetiştirilen, meyveler sigorta kapsamına alınmştır.)

Don Teminatı Kapsamında Olan Meyveler       Don Teminatı Kapsamı Dışında Kalan Meyveler

Dolu, fırtına, hortum, heyelan, yangın ve deprem riskleri için Teminatının Başlangıcı

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI nın  genel hükümleri saklı kalmak ve her halükarda poliçe tanzim tarihinden itibaren 10 gün sonra başlamak üzere;

Tarla ve bahçede yetiştirilmek amacıyla ekilmiş ürünlerin yeşermesi ve filizlenmesi

Meyve ağaçlarında , çiçeklerin meyveye dönüşmesi,

Üzüm ve kivide, salkım taslaklarının oluşmaya başlaması,

Fidelerde, bitkinin tutması,

Meyve  fidanlarında fidanın uyanması,

Muzda , çiçek doğumunun başlaması,

Çilekte, bitkinin kol atması,

Fındıkta, ocaklarda bulunan çotanaklardaki danelerin en az %90’ ının mercimek iriliğine gelmesi,

Meyvelerde Don Teminatı Başlangıcı

Üzüm ve kivi asmalarında tomurcuk gözlerin uyanmasından sonra,

Turunçgiller, zeytin, muz, yenidünya, avokado ürünlerinde meyvelerin oluşmasından sonra,

Fındık ürününde bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin en az %90’ ının (Karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrılıp, sap oluşturmaya başladıktan ve ilk yaprakçıklar görülmeye başladıktan sonra,

Yumuşak çekirdekli, taş çekirdekli ve diğer meyvelerde bahçenin fenolojik olarak meyve bağlama dönemine(*) girmesinden sonra,

Ayvada taç yapraklara bakılmaksızın meyve dönemine girmesinden  sonra,  başlar

(*) Meyve bağlama dönemi: Ağaçta çiçek döneminin tamamen sona erdiği ve meyve tutumunun görüldüğü dönemdir (normal koşullarda taç yaprakların %95’inin dökülmesiyle veya işlevselliğini kaybetmesiyle anlaşılır).

Sigortalı bahçede meyve dönemindeki ağaç sayısının toplam ağaç sayısına oranının % 90’i aşması halinde don teminatının başladığına hükmedilir. Bahçe içindeki ağaçlarda çiçeklenme tarihleri bakımından farklılık arz eden çeşitlerin olması halinde ise bu durum poliçede yazılı olan çeşit bazında değerlendirilir.

Teminat Dışında Kalan Haller

Hasatları yapılarak tarlada bırakılmış veya kaldırılmış ürünler

Poliçe bitiş tarihinden sonra üründe meydana gelen hasarlar

Kapsamdaki risklerin, meyve verme yaşına gelmiş ağaçlarda, meyve dışındaki yaprak, dal, gövde ve benzeri kısımlara vereceği hasarlar

Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesinden dolayı, sigorta dönemini takip eden yıllarda meydana gelen zarar etkisi

Hava sıcaklığı O oC’nin altına düşmediği halde, hava sıcaklığındaki ani değişiklikler nedeniyle üründe meydana gelen renk bozuklukları ve değer eksilmeleri

Teminatın başlamasını tarif eden fenolojik evrelerden önce bir hasar meydana gelmesi halinde bu hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Uygulamanın basit ve anlaşılır olması bakımından, ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak  verilen teminatlar aşağıda görüleceği üzere 4 ayrı paket halinde tasnif edilmiştir. Üreticilerimiz sigorta yaptırırken ürününe ve ihtiyacına uygun paketi seçebileceklerdir.

Paket 1: Tüm bitkisel ürünler için dolu + fırtına, hortum, yangın , deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı,

Paket 2: Sadece meyveler için don + dolu + fırtına, hortum, yangın , deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı,

Paket 3: Meyve ve sebzeler için dolu + fırtına, hortum, yangın , deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile dolunun neden olduğu kalite kaybı,

Paket 4: Sadece meyveler için don + dolu + fırtına, hortum, yangın, deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile dolunun neden olduğu kalite kaybı, sigorta kapsamındadır.

Sigorta Bedeli

Sigorta bedeli, ürün birim fiyatı* ile ürün miktarının çarpılmasıyla bulunan tutardır. Sigorta bedeli, ürünün değerlendirilebilen ana ürününü kapsar.

Çeşitli ürünlerde sigorta bedeli kapsamına giren ana ürün, aşağıdaki kısımlardan oluşur:

Tahıllarda, baklagillerde ve yağlı tohumlu bitkilerde, dane

Lifli bitkilerde, lif

Pamukta, kütlü pamuk

Ana ürünü gövde olan bitkilerde, gövde

Ana ürünü kök ve yumru olan bitkilerde, kök ve yumru

Ana ürünü yaprak olan bitkilerde, yaprak

Tohum için üretilen bitkilerde, tohum

Meyvesi yenen ürünlerde, meyve

Süs bitkileri ve kesme çiçeklerde, bitki ve çiçek

Çayır mera ve yem bitkilerinde, tüm yeşil aksam

Fideler ve henüz meyve vermeye başlamamış fidanlarda sigorta bedeli, bitkinin kendisini kapsar. Süs bitkileri ve kesme çiçeklerde sigorta bedeli bitkinin kendisi ve çiçek kısmını kapsar.

Sigorta bedeli hasat sonucunda elde edilecek ürün bedeline ilişkin beyandan oluşur. Sigorta süresi içinde birden fazla hasadın söz konusu olması halinde, sigorta bedeli hasatlar sonucu elde edilecek toplam ürün bedeline ilişkin beyandan oluşur.