Sık Sorulan Sorular Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı doldurulması sırasında, tarafların anlaşamaması durumunda izlenmesi gereken yol nedir?

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Kaza Tespit Tutanağı'nın doldurulması için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar anlaşamazlarsa eskiden olduğu gibi trafik polisi çağırılmalıdır.

Kazaya karışan tüm sürücüler tutanağı imzalamalı mı?

Kazaya karışan tüm araçların sürücülerinin tutanaği imzalamaları gerekmektedir. Tutanakta eksik imza bulunması halinde, tutanak işleme alınmayıp geçersiz sayılır.

Geçirdiğim maddi hasarlı kazada kendi aramızda tutanak tuttuk ancak bana yanlış kusur oranı verilmiş. Kusur durumuma itiraz etmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz?

Kaza Tespit Tutanakları ile ilgili tutanakların sisteme girilmesi, evrakların takibi, eksper atanması ve en önemlisi kusur oranlarının belirlenmesi sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Merkezimizce yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Kaza Tespit Tutanağı Uygulamasi ile ilgili Merkezimizin fonksiyonu; sigorta şirketlerinin tutanakları giriş yapabilecekleri, sigortalılarin tutanaklarını sorgulayabilecekleri bir sistem ve bu sistemin alt yapısını oluşturmaktır. İtirazınızı bağlı bulunduğunuz sigorta şirketinizin hasar departmanı yetkilileri ile görüşmeniz gerekmektedir. Sonuç alamamanız durumunda hukuki haklariniz saklıdır.

Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmayacaktır?

Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesindeyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber veriniz. - Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa, - Sürücüde yaş küçüklüğü varsa, - Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa, - Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise, - Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse, - Trafik kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse, - Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasi yok ise, - Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa - Araçlardan herhangi birinin ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması (28240 sayili resmi gazete yazisi ile eklenmiştir.)

Kaza Tespit tutanağı düzenledikten sonra trafik poliçemin bitmiş olduğunu fark ettim bu durumda ne yapılmalıdır?

Kaza tespit tutanağının geçerli olması için trafik poliçesinin yürürlükte olması gerekmektedir. Bu durumda tutanak geçersizdir. Kazaya karışan şirketler kendi aralarında kusur ve hasar oranlarına göre değerlendirme yapacaklardır.

Tutanağımın durumunu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Sistemi’nden takip edebilir miyim?

www.fkbsigorta.com.tr adresli web sitemizde yer alan "Online İşlemler" menüsünden ‘Kaza Tespit Tutanağı Sorgula’ adımları takip edilerek; -Ürün kodu+Sigorta şirketi+acente no+poliçe no+yenileme no -plaka+kaza ihbar no, -plaka+şasi no, -plaka+motor no, -plaka+sigortalı T.C.kimlik no, -plaka+sigortalı VKN, -plaka+sigortalı pasaport no, -plaka+Sürücü TC Kimlik No -palaka+Sürücü Pasaport No sorgulama kriterlerinden biri ile tutanağınızın durumunu sorgulayabilmeniz mümkündür.

Kaza anında tarafların anlaşamaması durumunda izlenmesi gereken yol nedir?

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Kaza Tespit Tutanağı Uygulamasi için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar anlaşamazlarsa eskiden oldugu gibi Trafik polisi çağırılmalıdır.

KTT ne demek?

SMS sonucu gönderilen mesajda kullanılan "KTT" ifadesi ilgili kazanın Kaza Tespit Tutanağı ile sonuçlandığını ifade etmektedir. KTT ile sonuçlanan kazalar için SMS ile "tutanak" sorgu yapılabilmektedir. Bununla birlikte, web sitemizde Sorgulamalar menüsünde yer alan ''Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz Etme'' adımından sorgulama yapabilirsiniz.​​

//www.fkbsigorta.com/wp-content/uploads/2015/12/ss1.jpg
//www.fkbsigorta.com/wp-content/uploads/2015/12/ss2.jpg
//www.fkbsigorta.com/wp-content/uploads/2015/12/ss3.jpg