Konut Sigortası


Konut sigortası ile siz aileniz birlikte huzur bulduğunuz, yaşamın zorluklarından kaçabildiğiniz sıcak yuvanız olan eviniz ve içindeki eşyalarınız meydana gelecek maddi zararlara karşı güvence altına alan ve maddi manevi zarara uğramanızı sağlayan sigortadır.

  •  Evinizin güvenliği açısından
  •  Kendiniz ve ailenizin güvenliği açısından
  •  Maddi ve manevi zararlardan korunmak
//www.fkbsigorta.com/wp-content/uploads/2015/12/evsigorta.jpg

Konut sigortası nedir?

Bu sigorta ile ailenizle birlikte huzur bulduğunuz, hayatın zorluklarından kaçabildiğiniz sıcak yuvanız olan eviniz ve içindeki eşyalarınız meydana gelecek maddi zararlara karşı güvence altına alınır.

Konut sigortası ile hangi riskler teminat altına alınır?

Yangın, yıldırım, infilak ( doğalgaz dahil ), yangın ve infilak sonucu meydana gelebilecek duman, buhar ve hararetler

Sel veya su baskınları

Dahili su zaraları

Fırtına zaraları

Kara ve hava taşıtları çarpması

Duman zararları

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör

Kar ağırlığından kaynaklanan zararlar

Hırsızlık

Sabit kıymet hırsızlık ile poliçe özel şartlarında belirtilen limit ve şartlar dahilinde

Yangın ve infilak mali sorumluluğu,

Enkaz kaldırma masrafları,

Hasar nedeni ile yapılacak ikametgah değişikliği masrafları teminatları,

Deprem ve yanardağ püskürmesi,

Yer kayması,

Deniz taşıtları çarpması,

Kira kaybı,

İzolasyon hasarları,

Kişisel eşyalar,

Elektronik cihaz,

Makine kırılması,

Üçüncü şahıs mali mesuliyet,

Ferdi kaza,

Cam kırılması,

Yakıt sızması,

Dolu

Konut asistance hizmetleri

Konut hasarında istenecek belgeler nelerdir?

Yangın Hasarı:

İtfaiye raporu,

Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar

Mevcut ise onarım faturaları,

Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi,

Savcılık iddianamesi veya Savcılık takipsizlik kararı,

Poliçeye ait prim ödeme makbuzları

Hasarlı yerleri gösterir fotoğraflar

Hırsızlık Hasarı:

Karakol ifade tutanağı ve karakol görgü tespit tutanağı

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Hırsızın binaya verdiği zararlar için tapu sureti, mevcut ise çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri

Poliçeye ait prim ödeme makbuzları

Faillerin ve çalıntı emtianın bulunup, bulunamadığına dair ilgili karakoldan alınacak yazılar.

Dahili Su, Sel ve Su Baskını Hasarları:

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Mevcut ise onarım faturaları,

Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi

Poliçeye ait prim ödeme makbuzları

Hasarlı yerleri gösterir fotoğraflar,

Başka bir kişinin mülkiyetinde bulunan bir yerden suyun sirayet etmesi halinde konu hakkında düzenlenen tutanak

Fırtına Hasarları:

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Mevcut ise onarım faturaları,

Mahalli meteoroloji istasyonundan alınacak rüzgarın hadise tarihinde 'm/sec' ya da 'bofor' şiddetini gösteren fırtına raporu,

Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi

Poliçeye ait prim ödeme makbuzları

Deprem Hasarı:

Hasarlanan bina veya eşyalara ilişkin ayrıntılı zararı belirten talep yazısı,

Afet İşleri Müdürlüğü'nce verilen ve riziko konusu kıymetin hasar durumunu tevsik eden tasdikli rapor,

Bina hasarlarında tapu veya kira sözleşmesi sureti,

Bina hasarlarında, emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi,

Hasarlı yerleri gösteriri fotoğraflar,

Poliçeye ait prim ödeme makbuzları

Zorunlu deprem sigorta poliçe sureti