İşyeri Sigortası


İş yerlerindeki mallardan eşyaya, elektronik cihazlardan makinelere, müşterilerinizden çalışanlarınıza kadar tüm taşınır ve taşınmazlarınız FKB Sigorta’nın en ekonomik çözümle size sunduğu işyeri paket sigortası ürünüyle güvence altında.

FKB Sigorta’nın işyeri paket sigortası ile teminat altına alınan yerler; satış yerleri, atölyeler, depolar, fabrikalar, imalathaneler, ambar ve ardiyeler ve özellik arz eden mekanlardır.

  •  İşyerinizin güvenliği açısından
  •  Doğabilecek ve oluşacak zararları önlemek
  •  Maddi ve manevi doğacak zararlardan korunmak
//www.fkbsigorta.com/wp-content/uploads/2016/03/isyeri.jpg

İşyeri Sigortası nedir?

Bu sigorta ile işyeri olarak çalışılan fabrika ve tesislerde; bina, makine, demirbaş, emtia gibi tüm değerlerde meydana gelecek maddi zararlara karşı güvence altına alınır.

İşyeri sigortası ile hangi riskler teminat altına alınır?

Yangın, infilak, yıldırım,

Dahili su baskını,

Fırtına,

Kara, hava ve deniz taşıtları çarpması,

Duman,

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,

Enkaz kaldırma masrafları,

Yangın mali mesuliyeti,

Hasar nedeniyle yapılacak işyeri değişikliği masrafları,

Hasar nedeniyle iş durmasından kaynaklanan zararlar,

Deprem ve yanardağ püskürmesi,

Sel veya su baskını,

Yer kayması,

Kar ağırlığı sebepli zararlar,

Kira kaybı (malikin kira kaybı veya kiracının kira kaybı),

Hırsızlık,

Sabit kıymet hırsızlık

Cam kırılması,

Cam kırılması sonucu gıda bozulması,

Ferdi kaza,

Üçüncü şahıs mali mesuliyeti,

Emniyeti suistimali,

Taşınan para,

Elektronik cihaz,

Makina kırılması

Asansör mali mesuliyeti,

İşyeri Asistans hizmetleri.

İşyeri hasarında istenecek belgeler nelerdir?

Yangın, Yıldırım ve İnfilak Hasarları:

İtfaiye raporu,

Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,

Savcılık takipsizlik kararı veya iddianamenin tasdikli suretleri,

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Vergi levhası sureti.

Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,

Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli tapu senedi

Vergi kimlik bilgileri,

Eksper tarafından hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler.

Muhteviyatla ilgili hasarlarda;

Ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli envanter kayıtları,

Hasarlı kıymetlerin onarım faturaları,

Cihazlar ve makineler için teknik servis raporu,

Hasara uğrayan kıymetlerin fotoğrafları.

Hırsızlık Hasarları:

Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,

Savcılık dosyasında bulunan bilumum tasdikli belgeler,

Hasarlı kıymetlerin onarım faturaları,

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Vergi levhası sureti.

Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,

Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli tapu senedi,

Vergi kimlik bilgileri,

Eksper tarafından hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler.

Muhteviyatla ilgili hasarlarda;

Ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli envanter kayıtları,

Cihazlar ve makineler için Teknik Servis Raporu,

Hasara uğrayan kıymetlerin fotoğrafları.

Sel veya Su Baskını ile Dahili Su Hasarları:

Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Vergi levhası sureti,

Başka bir kişinin mülkiyetinde bulunan bir yerden suyun sirayet etmesi halinde konu hakkında düzenlenen tutanak,

Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,

Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli tapu senedi,

Vergi kimlik bilgileri,

Eksper tarafından hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler.

Muhteviyatla ilgili hasarlarda;

Ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli envanter kayıtları,

Hasarlı kıymetlerin onarım faturaları,

Cihazlar ve makineler için teknik servis raporu,

Hasara uğrayan kıymetlerin fotoğrafları.

Fırtına Hasarları:

Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Vergi Levhası Sureti,

Mahalli meteoroloji istasyonundan hadise tarihinde fırtınanın m/sn, km/saat veya bofor cinsinden hızını ve şiddetini gösterir rapor,

Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,

Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli tapu senedi,

Vergi kimlik bilgileri,

Eksper tarafından hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler.

Muhteviyatla ilgili hasarlarda;

Ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli envanter kayıtları,

Hasarlı kıymetlerin onarım faturaları,

Cihazlar ve makineler için teknik servis raporu,

Hasara uğrayan kıymetlerin fotoğrafları.

Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri ve Terör Hasarları:

İtfaiye Raporu,

Savcılık takipsizlik kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri,

Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,

Savcılık dosyasında bulunan bilumum tasdikli belgeler,

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Vergi levhası sureti,

Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,

Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli tapu senedi,

Vergi kimlik bilgileri,

Eksper tarafından hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler.

Muhteviyatla ilgili hasarlarda;

Ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli envanter kayıtları,

Hasarlı kıymetlerin onarım faturaları,

Cihazlar ve makineler için teknik servis raporu,

Hasara uğrayan kıymetlerin fotoğrafları.

Kara Taşıtları Çarpması Hasarları:

Trafik kazası tespit tutanağı,

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Vergi levhası sureti,

Çarpan aracın trafik ve varsa ihtiyari mali sorumluluk poliçeleri,

Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,

Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli tapu senedi,

Vergi kimlik bilgileri,

Eksper tarafından hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler.

Muhteviyatla ilgili hasarlarda;

Ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli envanter kayıtları,

Hasarlı kıymetlerin onarım faturaları,

Cihazlar ve makineler için teknik servis raporu,

Hasara uğrayan kıymetlerin fotoğrafları.

Cam Kırılması Hasarları:

Sigortalının, hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair ayrıntılı beyanı,

Cam değiştirme faturası,

Hasarlı camların fotoğrafları,

Vergi Kimlik Bilgileri.